Vanaf 20 januari 2021 kent Amerika 46 presidenten.
Wie regeerde wanneer en voor hoe lang? Waar is de president geboren? Hoe lang leefde hij. Wie was de first lady en was er een vicepresident? 
Vragen waar we een antwoord op geven op de volgende twee pagina's. Bij bijna elke president vind je bovendien een link naar de plek in Amerika waar je op bezoek kunt om meer over de betreffende president te weten te komen. Natuurlijk is het leuk te zien hoe de president er uitzag, vandaar dat bij alle presidenten een plaatje of foto staat.

Van George Washington tot William McKinley.
Deze periode kent 25  presidentsperiodes. In het totaal dienden 24 presidenten.  Grover Cleveland was twee keer president. Tussen zijn eerste en tweede periode zetelde een andere president. 

George Washington

William McKinley

Van Theodore Roosevelt tot Joe Biden
Deze periode kent 20 presidentsperiodes. 

Theodore Roosevelt

Joe Biden