Symbolische tekens

Door de geschiedenis heen hebben Amerikaanse Indianen symbolen gebruikt. Deze afbeeldingen zijn een integraal onderdeel van de manier waarop indianen leven en communiceren. Symbolen zijn hulpmiddelen om niet alleen betekenis over te brengen, maar ook om die te creëren. Ze zijn een middel voor indianen om met elkaar en met de natuurlijke wereld, die ze vereren, te communiceren.

 

Symbolen

Hieronder zie je in alfabetische volgorde de door de Native American meest gebruikte symbolen.

 

 

Adelaar & Adelaarsveren

Adelaars zijn een heilige vogel. Ze zijn een symbool van moed, wijsheid en kracht. Hun veren werden gebruikt tijdens het gebed en tijdens speciale raadsvergaderingen waar ze werden gehouden als een verzekering dat de persoon de waarheid sprak.

 

 

Beer en/of pootafdruk

Beren fungeren als spirituele gidsen omdat ze eigenschappen hebben die door mensen worden bewonderd. Daarom symboliseren beren moed en fysieke kracht. Het is een goed voorteken dat autoriteit uitstraalt. De pootafdrukken vertegenwoordig leiderschap.

 

Behuizing

Dit symbool was bedoeld om aan te geven dat een gebied gereserveerd was voor een ceremoniële dans of ritueel.

 

Bergen

Dit symbool was ofwel bedoeld om de geografie van een gebied aan te geven of het was bedoeld om aan te kondigen dat er een reis over een bergketen was gemaakt.

 

Bescherming

Pijlen worden afgebeeld in het symbool van bescherming omdat ze de belangrijkste vorm van verdediging van de indianen waren. De cirkel rond de twee pijlen staat voor familiebanden, nabijheid en bescherming.

 

Bliksem

Dit symbool werd vaak als oorlogsverf op de gezichten van indianen geschilderd. Het was bedoeld om de krijger kracht en snelheid te geven. Het werd met rode verf op het gezicht geschilderd. 

 

Broers

Broers symboliseren twee mensen die met elkaar verbonden zijn en een reis door het leven hebben gemaakt. De lijn die hun voeten verbindt, vertegenwoordigt hun gelijkheid.

 

Cactus

Cactussen symboliseren warmte, bescherming en uithoudingsvermogen. Het is een symbool van moederliefde omdat het kan standhouden en gedijen in barre omstandigheden, net als de onvoorwaardelijke liefde van een moeder. Een cactus kan echter ook, meer letterlijk, de woestijn betekenen.

 

Coyote
Coyotes zijn een heilig schepsel. Ze symboliseren echter een bedrieger God. Deze geest is ondeugend, egoïstisch, bedrieglijk en hebzuchtig.

 

Dagen en Nachten

Deze markeringen symboliseren het verstrijken van de tijd.Omdat de indianen geen klokken hadden, moesten ze de tijd aangeven op basis van de stand van de zon.

 

Dansende mens

De danser geeft aan dat er een feest of rituele dans heeft plaatsgevonden. Die ceremonies zijn een belangrijk onderdeel van de Indiaanse cultuur.

 

De Grote Geest

De Grote Geest was de belangrijkste godheid in de religie van veel indianen. Het symbool vertegenwoordigt het oog van de hogere macht die over de mensheid waakt.

 

De vier stadia van de mens

Dit symboliseert de mijlpalen in iemands leven. Hun geboorte en kindsheid, hun jeugd en adolescentie, hun volwassenheid op middelbare leeftijd en hun wijsheid op hoge leeftijd.

 

Dode mensen

Wanneer symbolen ondersteboven verschijnen, symboliseert het de dood. Daarom zou dit beeld de dood van een man en vrouw aangeven.

 

Dondervogel

Toen het geluid van de donder werd gehoord, geloofden de indianen dat dit het voorteken van oorlog was. Ze geloofden dat het slaan van de vleugels van de Vuurvogel de donder veroorzaakte en de wind aanwakkerde.

 

Familie

De cirkel rond het gezin staat voor familiebanden, nabijheid en bescherming. De cirkel heeft geen begin- of eindpunt van scheiding, wat betekent dat hij niet kan worden verbroken.

 

Gila-monster

Dit symbool staat voor behoud en overleving, omdat wordt aangenomen dat het Gila-monster een jaar of langer zonder voedsel of water kan.

 

Hand of handafdruk

Een hand vertegenwoordigt succes in man-tegen-man-gevechten. Het kan ook het menselijk leven in het algemeen symboliseren.

 

Harmonie

Dit symbool staat voor balans omdat indianen geloofden in een opvallend evenwicht, vrede en harmonie tussen alle mensen, dieren en planten.

 

Hart lijn

Dit symbool vertegenwoordigt de levenskracht van een dier. Wanneer het reikt van het hoofd tot het hart van een beer, symboliseert het een krijger met een hart zo sterk als een beer.

 

Herten en/of pootafdrukken

Herten symboliseren zachtheid, veiligheid, welvaart en beschutting. Hun sporen kunnen worden gebruikt als hulpmiddel om aan te geven waar voedsel is gevonden. De richting waarin ze kijken, geeft de richting aan waar het voedsel gevonden kan worden.


 

Het oog van de medicijnman

Men dacht dat een medicijnman magische genezende krachten had en in de toekomst kon kijken. De buitenste lijnen van het symbool vertegenwoordigen de vier hoeken van het heelal. De binnenste lijnen vertegenwoordigen de geestenwereld. De middelste cirkel vertegenwoordigt het oog van de medicijnman en zijn spirituele visie.

 

Hoefafdrukken

Hoefafdrukken vertegenwoordigden het aantal paarden dat op een overval was meegenomen. Het was een manier om belangrijke informatie over te brengen aan stamgenoten.

 

Hoop

Dit symbool van een achtpuntige ster vertegenwoordigt de vier kardinale punten van noord, zuid, oost en west en hun verbinding met de buitenste punten aan de horizon waar de zon het hele jaar door gaat. Het staat voor wensen en hopen.

 

Kamp

Kamp is bedoeld om een ​​indianendorp aan te duiden dat bestaat uit tipi's. Deze tipi's zijn gemaakt van houten palen en dierenhuid. Ze konden snel worden opgezet en snel worden afgebroken, waardoor het voor de indianen gemakkelijk was om te reizen.

 

Kampvuur

Kampvuren zijn bedoeld om een ​​tijdelijke overnachting aan te geven.

 

Kraai

Kraaien zijn een symbool van wijsheid omdat ze een van de slimste vogels zijn die er bestaan. Sommigen geloofden dat het dier zelfs het vermogen had om te spreken.

 

Libel

Libellen symboliseren geluk, snelheid en zuiverheid. Dit komt doordat libellen het eerste jaar van hun leven in het water leven als nimfen en daarna veranderen in libellen.

 

Kruis

Kruisen symboliseren de krachten van de aarde, hun oorsprong en de manier waarop ze werken.

 

Maan

De maan was de beschermer en bewaker van de aarde. Het kan echter ook met sneeuw worden getekend om de winter aan te geven of met vallende bladeren om de herfst aan te geven.

 

Meer

Er werd een meersymbool getekend om de aanwezigheid van een watermassa aan te duiden. Het was bedoeld als een handige gids voor iedereen die water nodig had.

 

Morgenster

De morgenster staat voor de vernieuwing van de traditie en de wederopstanding van de helden uit het verleden. Het is een teken van moed en zuiverheid van geest.

 

Oorlog

Omdat pijlen de belangrijkste vorm van aanval en verdediging waren door indianen, waren twee pijlen het symbool van oorlog. Ze waren bedoeld om de pijlen na te bootsen die tussen twee krijgers werden gegooid.

 

Pijl

Pijlen symboliseren bescherming en verdediging. Een pijl die naar links wijst, is bedoeld om het kwaad af te weren. Met een pijl naar rechts wordt  bescherming bedoeld en een pijl naar beneden betekent vrede .

 

Pijlpunt

Een pijlpunt is een geslepen punt die aan een pijl kan worden toegevoegd. Ze zijn gemaakt van steen en kunnen door de huid dringen. Pijlpunten symboliseren alertheid.

 

Regen

Regen staat voor vernieuwing, vruchtbaarheid en verandering. Het kan ook overvloedige gewassen vertegenwoordigen.

 

Sjamaan

Een sjamaan fungeert als medium tussen de zichtbare wereld en de geestenwereld. Ze oefenen rituelen uit om te zorgen voor een goede gezondheid, overvloedige oogsten, succesvolle jachten en mooi weer.

 

 

Slang

Dit is een kwaadaardig wezen uit de onderwereld. Het is een monster dat zijn vijanden verslond. Telkens wanneer een slang wordt gezien, vertegenwoordigt het de dood.

 

Reis

Het symbool van het paard geeft aan om de reis terug naar aan te duiden.

 

Schildpad

Schildpadden kunnen tot 150 jaar oud worden en symboliseren daarom een ​​goede gezondheid en een lang leven. Het schild van de schildpad staat voor doorzettingsvermogen en bescherming.

 

Ster

Het stersymbool werd gebruikt om een ​​beroemde gebeurtenis te beschrijven die plaatsvond in 1833, de Leoniden-meteorenregen. De indianen beschouwden het als  het jaar waarin de sterren vielen.

 

Thuiskomst

Dit symbool was bedoeld om de terugkeer van een krijger weer te geven. Ceremonies en thuiskomstdansen werden uitgevoerd wanneer krijgers levend naar huis terugkeerden.

 

Trommel

Trommels waren een belangrijk onderdeel van ceremonies. Ze waren bedoeld als een manier om met de Grote Geest te communiceren.

 

Veel vissen

Dit symbool duidde op een watermassa met voedsel. Het was bedoeld om het voortbestaan ​​van hun volk te helpen. Vis werd gevangen door jagers en bereid door vrouwen, die hem lieten roken om hem te bewaren voor de wintermaanden.

 

Verandering

De regen, bliksem en wolken in deze afbeelding symboliseren verandering, vernieuwing en vruchtbaarheid. Het bliksemsymbool is nauw verbonden met de Thunderbird, een krachtige geest.

 

Cirkelsymbolen

De cirkelsymbolen hebben meerdere betekenissen. Ze vertegenwoordigen de cyclus van de seizoenen, de cyclus van leven tot dood tot wedergeboorte en de vier elementen.

 

Vlinder

Vlinders staan ​​symbool voor transformatie. De kleur van de vlinder geeft echter meer informatie. Een zwarte vlinder betekent slecht nieuws of ziekte, geel betekent hoop en begeleiding, bruin betekent belangrijk nieuws, rood betekent een belangrijke gebeurtenis en wit betekent geluk.

 

Vogel en/of Pootafdrukken

Vogels symboliseren luchtige vrijheid. De sporen zijn bedoeld om een ​​bepaalde richting aan te geven.

 

Vrede

Een gebroken pijl staat voor vrede. Het betekent een einde aan de oorlog. Het betekent dat de gevechten zullen eindigen en dat de pijlen zullen worden neergezet.

 

Vruchtbaarheid

Het Kokopelli-vruchtbaarheidssymbool toont hem gebocheld, dansend en fluitspelend. In een legende verteld door Hopi-indianen, droeg Kokopelli ongeboren kinderen in de zak op zijn rug en verdeelde ze onder vrouwen.

 

Vuur

Vuur staat voor reiniging en vernieuwing omdat uit de as van vuur nieuwe groei is. Vuur werd tijdens ceremonies gebruikt om heilige voorwerpen zoals trommels, shakers en pijpen te reinigen.

 

Water

Dit symbool was bedoeld om anderen naar drinkwater te leiden. Het is bedoeld om de levensstroom van de aarde aan te duiden en om de kenmerken van een bepaald gebied in kaart te brengen.

 

Zon

De zon is de leverancier van licht en warmte, waardoor gewassen bloeien en daarom staat het symbool voor groei. Het symbool geeft de hoofdrichtingen weer, noord, zuid, oost en west.

 

Zusters

Net als het symbool voor broers, vertegenwoordigt het symbool van de zussen twee mensen die met elkaar verbonden zijn en een gedeelde reis door het leven hebben gemaakt. De lijn die hun voeten verbindt, vertegenwoordigt hun gelijkheid.