Lange tijd werd het imago van de Native Americans vormgegeven door Hollywood. In de films leefden Indianen in een tipi, droegen een gekleurde hoofdtooi en waren altijd in oorlog met andere stammen of blanken. Dat dit een zeer gekleurd en stereotype beeld is blijkt als je de geschiedenis in duikt. 

 

Veel verschillende volkeren

De geschiedenis leert dat je dit beeld van de Native Americans kunt vergelijken met wat veel buitenlanders associëren met  Nederlanders. Die dragen klompen en het land staat vol molens. Ja er zijn mensen die klompen dragen en ja er staan molens her en der in het land maar de meeste van ons zien maar zelden een molen en nog minder mensen hebben ooit klompen gedragen. 

Dat geld ook voor de Native American, of zoals wij ze nog steeds noemen, Indianen. Er werden hoofdtooien gedragen maar alleen door bepaalde stammen en als er een speciale gelegenheid was. De stammen woonden ook niet allemaal in een tipi. Veel van de stammen hadden een heel andere woonvorm. Denk aan plaggen hutten, grotten of andere bouwsels. 

Daarnaast is het belangrijk te weten dat er 574 verschillende stammen zijn te onderscheiden. Dat getal geeft het aantal stammen aan die officieel erkend wordt door de Amerikaanse overheid. Deze stammen hebben allen eigen kenmerken. Dus om kortweg te spreken zo ziet een Native American er uit en zo leeft deze, is niet te zeggen.

Vandaag de dag zijn de Native Americans nagenoeg niet te onderscheiden van andere bevolkingsgroepen. Hun speciale kleding en voorwerpen worden alleen nog gedragen en/of gebruikt tijdens speciale gelegenheden.

 

Native Americans kennen veel verschillende stammen met allemaal hun eigen kenmerken. Hieronder zie je een paar historische foto's die een drietal verschillende stammen laten zien:


Meer achtergrond

Er is veel te vertellen over de Native Americans. We beperken ons tot enige achtergrond informatie die hopelijk toch een globaal beeld schetst. Het doet geen recht aan de rijke geschiedenis van deze bevolkingsgroepen maar biedt een startpunt voor een beter begrip.  
Naast de korte achtergrond van de Native Americans gaan we iets dieper in op:

Uit ervaring weten we dat het enorm interessant is om bij een stam op bezoek te gaan. Je krijgt dan vanuit hun perspectief mooie verhalen te horen waardoor je nog beter begrijpt wat hun situatie is. Maar bovenal leer je welke bijzondere gebruiken ze hebben en hoe één zij zijn met de natuur. 
Om een indruk te krijgen waar je meer over de geschiedenis van de Native American kunt leren, hebben we een aparte pagina gemaakt met plekjes die je kunt bezoeken als je in Amerika bent:


Korte geschiedenis

Al vanaf de 18de eeuw was er een conflict tussen de kolonisten en de Native Americans. De kolonisten wilden het liefst het land, dat na de onafhankelijkheidsverklaring in 1776 de Verenigde Staten van Amerika werd genoemd, moderniseren. Ze wilden het gebied veroveren en volledig in handen hebben. De verschillende indianenstammen stonden deze plannen echter in de weg. Ze wilden niet weggaan uit hun gebieden omdat hun voorvaderen daar lagen begraven en, heel begrijpelijk, omdat het hun thuis was.

In de 20ste eeuw vonden jaren lang vele bloedige oorlogen plaats tussen de twee. Alhoewel de Native Americans alles in de strijd gooiden raakten de stammen enorm afgezwakt. Ze hadden tijdens de oorlogen veel mensen verloren maar waren ook in aanraking gekomen met westerse ziekten waartegen ze niet bestand waren. Door deze afzwakking van de stammen kon in 1890 de Amerikaanse overheid een besluit nemen. Zij besloten dat alle federaal erkende stammen vanaf toen gedwongen in reservaten moesten leven. Naast dat dit besluit verdere uitbreiding van het grondgebied voor de kolonisten als doel had, was het andere doel meer controle te krijgen over de Native Americans en ze te veramerikaniseren.  Dit heeft tot mensonterende situaties geleid waarbij het doel dat de overheid voor ogen had bovendien nooit is bereikt.

Het is nog niet zo lang geleden dat de Native Americans bij wet meer rechten hebben gekregen om hun eigen gewoontes en taal te mogen gebruiken en te onderwijzen. 

Trail of Tears

De Trail of Tears illustreert goed hoeveel onrecht de Native Americans zijn toegebracht.

In 1830 werd door president Andrew Jackson de Indian Removal Act ondertekend. Kortom hield dit in dat de federale regering om land, wat toebehoorde aan Native Americans in het oosten van het land, te ruilen voor land in het westen van het land. In de wet stond specifiek dat dit op eerlijke manier moest gebeuren, men mocht niet gedwongen worden.

Helaas werd daar vaker niet aan voldaan dan wel. Zo werd in 1831 de Choctaw stam gedwongen hun land te verlaten en te verhuizen naar Indian Territory in het westen van het land.
Ze maakte de reis naar het nieuwe toegewezen land ter voet waarbij sommige zelfs geketend waren. Ze kregen geen voedsel, voorraden of andere hulp van de overheid. Duizenden mensen stierven onderweg. Hierdoor kreeg deze tocht de naam Trail of Tears.
De Choctaw’s waren de eerste die gedwongen werden hun land te verlaten, velen anderen volgden.

Bijzonder feitje

De Native Americans worden vaak op negatieve wijze aangeduid als Roodhuiden. Deze negatieve lading van het woord Roodhuiden is in de negentiende eeuw door de blanken toegekend aan het woord om voor ons onbekende reden. Ooit had het woord een veel positievere lading. De naam Roodhuiden (Red Skins) is namelijk door de Native Americans zelf bedacht. Het oudste op schrift bestaande bewijs hiervan komt uit 1769.  In een brief van een stamhoofd aan een Britse officier wordt melding gemaakt van de naam Red Skins. Hij wilde een duidelijk onderscheid maken tussen de Britten en de Native Americans. Omdat er zoveel stammen waren bedacht hij een naam die al die stammen kon vertegenwoordigen: Red Skins. 

Een video met historische beelden. Ze worden gezien als de oudste bestaande bewegende beelden van de verschillende Native Americans.


Gezegdes

De Native Americans kennen tal van gezegdes en/of wijsheden die illustreren hoe zij in het leven staan en hun verbondenheid aangeeft met de natuur.
Hieronder een aantal voorbeelden:

 • When we show our respect for other living things, they respond with respect for us.
 • They are not dead who live in the hearts they leave behind.
 • Those who have one foot in the canoe, and one foot in the boat, are going to fall into the river.
 • Do not judge your neighbor until you walk two moons in his moccasins.
 • All who have died are equal.
 • Remember that your children are not your own, but are lent to you by the Creator.
 • There is no death, only a change of worlds.
 • You can’t wake a person who is pretending to be asleep.
 • Beware of the man who does not talk, and the dog that does not bark.
 • Treat the earth well: it was not given to you by your parents, it was loaned to you by your children.
 • We do not inherit the Earth from our Ancestors, we borrow it from our Children.
 • Seek wisdom, not knowledge. Knowledge is of the past, Wisdom is of the future.

Een aantal beroemde veldslagen en oorlogen

De Apache-oorlogen

1861 - 1886

Deze vonden plaats tussen 1861 en 1886 op het grondgebied van Arizona en New Mexico. Er vonden vele veldslagen plaats met een kort staakt-het-vuren tijdens de oorlogen nadat er een overeenkomst was gesloten waarin ze overeenkwamen om te leven in een reservaat in de Chiricahua Mountains en Sulphur Spring Valley, een heilig gebied voor de stam.

De conflicten gingen echter door met de beroemde chief Geronimo. Hij weigerde te accepteren dat Indianen moesten worden beperkt tot reservaten . Geronimo werd in 1886 gearresteerd. Met zijn arrestatie eindigden alle Apache-oorlogen. Hij en zijn volgelingen werden naar verre reservaten in Florida en Oklahoma gestuurd.

The Battle of Little Bighorn

1876

De beroemdste veldslag van alle Indiase oorlogen is de Slag om de Little BighornHet vond plaats in 1876 tijdens de Black Hills War en was de grootste nederlaag van het Amerikaanse leger in hun conflicten met de Native Indians. Tussen 25 en 26 juni in 1876 werd het Seventh Calvary Regiment , een troepenmacht van meer dan 700 man onder leiding van luitenant-kolonel George Armstrong Custer, verslagen. In totaal stierven 268 mensen, onder wie de kolonel.

Het lijkt erop dat een van de factoren die een rol speelden bij de nederlaag, de onverstandige beslissing van Custer was om niet te wachten op versterkingen en aan te vallen voordat ze arriveerden. Bovendien waren zijn troepen verdeeld in drie colonnes die vanuit verschillende gebieden probeerden aan te vallen. Ze waren ook in de minderheid tegenover de Indiaanse krijgers. 

Het was een grote overwinning voor de indianen, maar het had daarna weinig impact, aangezien de stammen in latere veldslagen werden verslagen. De Black Hills-oorlog eindigde met een nieuw verdrag in 1877 dat ongunstig was voor de indianen, toen de regering hun territoria overnam. Deze keer was het permanent.

The wounded knee massacre

1890

Een van de donkerste episodes in de geschiedenis van de Verenigde Staten is The Wounded Knee Massacre (1890). Bij dit incident viel het Seventh Cavalry Regiment de bevolking van het Pine Ridge-reservaat aan, waarbij bijna 300 doden vielen, waarvan de meerderheid vrouwen en kinderen waren.

Red Cloud's War

1866-1868

In 1851 ondertekenden de regering van de Verenigde Staten en de Sioux het eerste Verdrag van Fort LaramieMet dit vredesakkoord beloofden de indianen de bouw van militaire forten op Indiaas grondgebied en de doorgang van karavanen naar het westen toe te staan. In ruil daarvoor erkende de regering deze gronden als die van de stammen.

Voortdurende schendingen van het verdrag en incidenten tussen de kolonisten en de Native Americans leidden echter tot het uiteenvallen van de vrede, wat resulteerde tot wat bekend staat als Red Cloud's War (1866 en 1868), ter ere van de beroemde Sioux Indian Chief Red Cloud. Hij sloot zich aan bij de Cheyenne- en Arapaho-stammen om te vechten tegen wat zij beschouwden als misbruik van de bezetting van hun territoria.

Battle of Little Bighorn