Een aantal bekende stammen

Het gaat te ver om alle verschillende stammen te bespreken. We hebben een overzicht gemaakt van de bij ons meest bekende stammen met daarbij een korte beschrijving. Wil je  meer details weten over deze en alle andere stammen dan verwijzen we je naar de officiële website van de NCAI (National Congress of American Indians)

 

Apache

Apache woonden oorspronkelijk in een landschap met hoge bergen, woestijnen en prairie vlaktes. Ze woonden in gebieden die wij nu Oost-Arizona, Noord-Mexico en New Mexico, West-Texas en Zuid Colorado noemen.
Ze zijn verre verwanten van de Navajo Nations.
De naam Apache betekent krijger. Deze naam hebben ze waar gemaakt in verzet tegen de blanke overheersing waar ze vol overgave tegen hebben gestreden
De Apache zij van oorsprong een nomaden volk. Ze leefden in tenten (tipi's) die meegenomen konden worden als ze naar een andere plek verhuisden.

 


Sioux

De Sioux woonden voornamelijk in Minnesota, Wisconsin en Dakota.
Oorspronkelijk kwamen de Sioux uit het oosten van Amerika waar ze verdreven werden door andere stammen. Ze vestigden zich daarna op de prairies in het Westen van Amerika.
De kleding van de Sioux stond vaak symbool in Amerikaanse Westerns waardoor men dacht dat alle Native Americans er zo uitzagen.
De Sioux staan bekend als een nomadisch volk en de wijze waarop ze op virtuoze wijze hun paarden bereden. Qua levensonderhoud waren ze afhankelijk van de bizon jacht. De bizon zorgde voor zowel kleding als eten.
De Sioux slaagden in 1876 de Amerikaanse generaal Custer te verslaan bij de de Slag bij de Little Bighorn.


Cherokee

De Cherokee leefden voornamelijk in het gebied van de Great Smoky Mountains, in de staten Kentucky, West Virginia, Virginia, North Carolina, South Caroline, Georgia, Alabama en Tennessee. In tegenstelling tot veel andere stammen leefden de Cherokee niet op of nabij prairie gronden maar in beboste heuvels.
Veel van de stamleden bezweken aan westerse ziekten toen de kolonisten Amerika veroverden. Hierdoor was het voor de Amerikaanse regering mogelijk de sterk uitgedunde Cherokee te verplaatsen naar kampen. Ze werden gearresteerd en gedwongen naar de kampen in Oklahoma te lopen zonder dat ze warme kleding of eten kregen tijdens de voettocht. Nog meer  Cherokee stierven tijdens deze tocht waardoor de route de naam kreeg ‘Trail of Tears’.

Cheyenne

Deze stam leefde in Minnesota, North Dakota, South Dakota.
In tegenstelling tot naburige stammen van de Cheyenne, woonden zij oorspronkelijk op één plek. Latere jaren kwam het steeds vaker voor dat zij van de ene plek naar de andere verhuisden.
Ze waren goede ruiters. Hierdoor konden de krijgers van de stam hun vijanden te paard te lijf gaan.
Veel van de Cheyenne stierven door de cholera die de kolonisten meebrachten naar Amerika. Dit, tezamen met de vele oorlogen met de kolonisten, zorgen ervoor dat in de 19de eeuw de stam nog maar een derde van hun leden over had.

 


Navajo

De Navajo leefden voornamelijk in Arizona en New Mexico. Ze woonden in zogenaamde hogan-hutten. Deze hutten bouwden zij op van hout die daarna bekleed werden door klei.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben de Navajo een belangrijke rol gespeeld. Er was behoefte aan een codetaal die niet of nauwelijks te ontcijferen was door de vijand. Hiervoor is de taal van de Navajo gebruikt. Er werden een aantal Navajo-mannen geselecteerd die de code taal ontwikkelde. Zij werden de Code Talkers genoemd. Dat de code taal succesvol was bleek o.a. door de overwinning van Iwo Jima waar deze code taal een zeer cruciale rol heeft gespeeld.


Blackfoot

De Blackfoot leefden in Kansas, Nebraska, North Dakota, South Dakota. 
Ze waren vaak in oorlog met de buurstammen die leefden in hetzelfde gebied. 
De stam leefde een nomadisch bestaan. Ze volgden de bizon op de prairies. Ze waren goede jagers met bijzondere jachttechnieken. Zo dreven ze de bizons over de rand van een klif waardoor ze dood in de afgrond vielen. 


Comanche

De Comanche leefden in Texas, het zuiden van Kansas en Okhlahoma.
De Comanche waren de eerste Indianenstam met paarden. Ze jaagden op bizons. Paarden en bizons maakte deel uit van hun handel. Ze hebben veel geweld toegebracht in het gebied dat wij nu Mexico noemen en ooit deel uit maakte van Spanje als kolonie. Ze staan vooral bekend om het stelen van paarden en levensmiddelen bij volkeren die in de buurt woonden. Dit hield op toen tegen het einde van de 19de eeuw de Comanche de strijd verloren met de Amerikaanse troepen die de stam bijna uitroeiden.