Wat is de geschiedenis van Amerika, oftewel de Verenigde Staten van Amerika? Hoe is de samenstelling van de bevolking? Welk politiek systeem wordt gehanteerd? Waar leven ze van? Wat is de oorsprong van de vlag en wie schreef het volkslied? Dat en meer lees je op deze pagina. 

Geschiedenis en ontstaan van het land

De geschiedenis van de 50 Verenigde Staten begint met de inheemse volkeren duizenden jaren geleden. Europese kolonisatie begon in de 16e eeuw, en de eerste permanente Engelse nederzetting werd opgericht in Jamestown, Virginia in 1607.

De Verenigde Staten van Amerika werden opgericht na de Amerikaanse revolutie, die plaatsvond van 1775 tot 1783. De Amerikaanse revolutie was een conflict tussen de dertien Britse koloniën in Noord -Amerika en het Britse rijk. De koloniën zochten onafhankelijkheid van de Britse overheersing en vormden een nieuwe natie gebaseerd op de principes van democratie en individuele rechten.

Het conflict begon als gevolg van ongenoegen die de kolonisten hadden tegen de Britse regering. De kolonisten streden tegen de Britse overheersing, die uiteindelijk uitmondde in de onafhankelijkheidsverklaring in 1776. De onafhankelijkheidsverklaring kondigde de scheiding van dertien koloniën van Groot -Brittannië aan en richtte de Verenigde Staten van Amerika op als een nieuwe natie met George Washington als eerste president.
De nieuw gevormde Verenigde Staten van Amerika gingen het gevecht verder aan met Groot-Brittannië en zij wonnen uiteindelijk de oorlog. In 1783 erkende Groot-Brittannië de Verenigde Staten als een onafhankelijke natie in het Verdrag van Parijs.

De grondwet van de Verenigde Staten werd vervolgens opgesteld in 1787 , deze vormde het raamwerk voor de federale overheid en definieerden de rechten en vrijheden van Amerikaanse burgers. De grondwet werd geratificeerd in 1788 en is tot op de dag van vandaag de hoogste wet van het land in de Verenigde Staten.

De natie was diep verdeeld over de kwestie van de slavernij, die leidde tot de Amerikaanse burgeroorlog van 1861 tot 1865. De overwinning van de noordelijke staten, The Union, in de oorlog leidde tot de afschaffing van de slavernij en de wederopbouw van het zuiden.

In de negentiende en de twintigste eeuw groeiden de Verenigde Staten door territoriale expansie o.a. door de aankoop van Louisiana en de overname van Alaska en Hawaii. 
Dit leidde ertoe dat het land nu uit 50 staten bestaat en één federaal district, Washington D.C..

Oppervlakte en bevolkingssamenstelling

De Verenigde Staten van Amerika (VS) is qua landoppervlak het op twee na grootste land ter wereld. Het is 9.834.000 km² groot.
In het land wonen ongeveer 332 miljoen mensen. In Washington DC woont het grootst aantal mensen per vierkante kilometer. New York City is de dichtstbevolkte stad van het land terwijl New Jersey de dichtstbevolkte staat is. Het is na China en India het dichtstbevolkste land ter wereld.

Samenstelling bevolking (per 2022)

57,8% Amerikanen hebben een Europese, Midden-Oosten en Noord-Afrikaanse achtergrond.
18,7% Amerikanen hebben een Latijns Amerikaanse achtergrond.
12,1% Amerikanen hebben een Afro-Amerikaanse achtergrond.
5,9 % Amerikanen hebben een Aziatische achtergrond.
1% Amerikanen hebben een Native Amerikaanse achtergrond.
7,5 % Amerikanen hebben een achtergrond uit de overige streken in de wereld.

Het politieke systeem

Het politieke systeem van de VS is een federale presidentiële constitutionele republiek. Het verdeelt de macht tussen de drie takken van de Amerikaanse regering - wetgevend, uitvoerend en gerechtelijk.

De Verenigde Staten kent een federaal systeem, wat betekent dat de macht is verdeeld tussen een nationale regering en deelstaatregeringen.

De president van de Verenigde Staten is zowel regeringsleider als staatshoofd en wordt gekozen voor een termijn van vier jaar. De president is verantwoordelijk voor de benoeming van leden van het kabinet, waaronder de belangrijkste hoofden van de uitvoerende afdelingen, zoals de staatssecretaris, de minister van Financiën en de minister van Defensie.

De wetgevende tak van de Amerikaanse regering is het Congres, dat bestaat uit twee kamers: de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. De Senaat bestaat uit 100 senatoren, twee uit elke staat, terwijl het Huis van Afgevaardigden bestaat uit 435 leden die om de twee jaar worden gekozen op basis van het aantal inwoners.

De gerechtelijke tak van de Amerikaanse regering wordt geleid door het Hooggerechtshof, dat bestaat uit negen rechters die worden benoemd door de president en bekrachtigd door de senaat. Het Hooggerechtshof heeft de bevoegdheid om de grondwet te interpreteren en beslissingen te nemen over belangrijke juridische kwesties die het hele land aangaan.

Naast de drie takken van de overheid hebben de VS een systeem van 'checks and balances' dat ervoor zorgt dat geen enkele regeringstak te machtig wordt. Elke regeringstak controleert de andere tak(ken). Dit systeem is ontworpen om de rechten van individuen te beschermen en machtsmisbruik door gezagsdragers te voorkomen.

Amerikaanse economie

De Amerikaanse economie wordt gekenmerkt door haar diversiteit en innovatie, een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen, moderne infrastructuur en geavanceerde technologie. Het land heeft een hoge productiviteit en een sterk financieel systeem, dat zowel binnenlandse als internationale handel ondersteunt.

De economie van de Verenigde Staten is verdeeld in verschillende sectoren, waaronder landbouw, productie, diensten en financiën. De dienstensector levert de grootste bijdrage, gevolgd door productie en financiën.

De overheid speelt een belangrijke rol in de Amerikaanse economie door beleid vast te stellen op het gebied van belastingen, regelgeving en het monetaire beleid. Het Federal Reserve System is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het instellen van het monetaire beleid en het reguleren van de levering van geld en krediet in de economie.

Over het algemeen wordt de economie van de Verenigde Staten beschouwd als een van de krachtigste en meest invloedrijkste ter wereld, met een aanzienlijke impact op de wereldwijde handel en investeringen.

De Amerikaanse vlag

De geschiedenis van de Amerikaanse vlag dateert uit de vroege jaren van het land. Over tijd zijn er veel verschillende vlaggen geweest. Een terugkerend kenmerk is een aantal sterren op de vlag die door de Unie werd gehanteerd. Deze staan voor de staten. 
Naarmate meer staten bij de Unie, de noordelijke staten, kwamen, nam het aantal sterren op de vlag toe. In 1795 had de Amerikaanse vlag 15 sterren en 15 strepen, maar dit werd veranderd in 1818 in 13 strepen en een ster voor elke staat. Dit is het ontwerp dat vandaag de dag nog steeds wordt gebruikt. In verloop van tijd werd de vlag regelmatig veranderd zoals bijvoorbeeld in 1959. De vlag werd aangepast om een ster toe te voegen voor Alaska. In 1960 werd een andere ster toegevoegd voor Hawaii. Dit is de vlag die wij vandaag de dag kennen.

In de video hieronder zie je de ontwikkeling van de vlag. 

Het volkslied

De Star-Spangled Banner is het volkslied van de Verenigde Staten. Het is geschreven door Francis Scott Key in 1814 tijdens de slag om Fort McHenry in de oorlog van 1812. Key, een advocaat en amateurdichter, werd geïnspireerd om de tekst te schrijven nadat hij getuige was geweest van de Amerikaanse vlag die nog steeds boven het fort wapperde na een nacht van zware bombardement door Britse troepen.

Het gedicht was oorspronkelijk getiteld "Defense of Fort M'Henry" en werd gespeeld op de melodie van "To Anacreon in Heaven", een populair Brits drinklied. De eerste openbare uitvoering van het lied was op 19 oktober 1814 in een theater in Baltimore, en het werd al snel populair onder patriottische Amerikanen.

In 1916 ondertekende president Woodrow Wilson een uitvoerend bevel waarin de Star-Spangled Banner werd aangewezen als het volkslied, en het werd officieel aangenomen door het Congres in 1931.

Sindsdien is de Star-Spangled Banner uitgevoerd op talloze patriottische evenementen en wordt hij vaak gezongen voor sportevenementen in de Verenigde Staten. Het is een symbool van Amerikaanse trots en doorzettingsvermogen, en een herinnering aan de offers die zijn gebracht door degenen die hebben gevochten om de vrijheden van het land te verdedigen.

Hieronder zie je de volledige tekst van het volkslied:

The Star-Spangled Banner 
O say can you see, by the dawn's early light,
What so proudly we hail'd at the twilight's last gleaming,
Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight
O'er the ramparts we watch'd were so gallantly streaming?
And the rocket's red glare, the bomb bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there,
O say does that star-spangled banner yet wave
O'er the land of the free and the home of the brave?

On the shore dimly seen through the mists of the deep
Where the foe's haughty host in dread silence reposes,
What is that which the breeze, o'er the towering steep,
As it fitfully blows, half conceals, half discloses?
Now it catches the gleam of the morning's first beam,
In full glory reflected now shines in the stream,
'Tis the star-spangled banner - O long may it wave
O'er the land of the free and the home of the brave!

And where is that band who so vauntingly swore,
That the havoc of war and the battle's confusion
A home and a Country should leave us no more?
Their blood has wash'd out their foul footstep's pollution.
No refuge could save the hireling and slave
From the terror of flight or the gloom of the grave,
And the star-spangled banner in triumph doth wave
O'er the land of the free and the home of the brave.

O thus be it ever when freemen shall stand
Between their lov'd home and the war's desolation!
Blest with vict'ry and peace may the heav'n rescued land
Praise the power that hath made and preserv'd us a nation!
Then conquer we must, when our cause it is just,
And this be our motto - "In God is our trust,"
And the star-spangled banner in triumph shall wave
O'er the land of the free and the home of the brave.

Het symbool van Amerika

Het Amerikaanse symbool is de bald eagle (Amerikaanse zeearend), die sinds 1782 het nationale embleem van de Verenigde Staten is. De bald eagle is een roofvogel met een witte kop en staart en een bruin lichaam, en het staat bekend om zijn kracht en majestueuze uiterlijk. De bald eagle wordt gezien als een symbool van vrijheid, onafhankelijkheid en patriottisme.